Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Svatý Jiří

oficiální stránky obce

Kontakt

Obecní úřad

Svatý Jiří

565 01 Choceň

 

Úřední hodiny:

Úterý 18:00 - 20:00 hodin

 

Telefonní čísla:

465 547 129

724 192 905 (mobil)

 

E-mailové adresy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 5/2018

STAROSTA OBCE SVATÝ JIŘÍ V SOULADU S § 91 ODST. 1 ZÁKONA O OBCÍCH SVOLÁVÁ     VEŘEJNÉ USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
 
v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, NA ÚTERÝ 30. 10. 2018 OD 19:00 HOD DO   KLUBOVNY HASIČSKÉ ZBROJNICE V LOUČKÁCH ČP 9.
 
Program: 
 
1)   Složení slibu nově zvolených zastupitelů 

2)   Schválení programu schůze

3)   Volba návrhové komise

4)   Struktura Obecního úřadu

5)   Návrh nově zvolených zastupitelů do funkcí

6)   Určení způsobu volby starosty a místostarostů

7)   Volba starosty

8)   Volba místostarostů

9)   Volba finančního a kontrolního výboru

10)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

11)  Schválení rozpočtového opatření 4/2018

12)  Další

13)  Diskuse

 

Miloslav Kubát

starosta


 

Výsledky komunálních voleb 2018

Zastupitelstvo obce

Kraj: Pardubický kraj

Okres: Ústí nad Orlicí

Obec: Svatý Jiří

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1 SNK Loučky 1 Dostál František 45 NK BEZPP 77 39,48 1
2 SNK Svatý Jiří 2 Fišerová Stanislava Ing. 44 NK BEZPP 151 17,89 1
2 SNK Svatý Jiří 1 Kubát Miloslav 48 NK BEZPP 145 17,18 2
2 SNK Svatý Jiří 4 Vincenc Roman 44 NK BEZPP 135 15,99 3
2 SNK Svatý Jiří 3 Teplá Eva 55 NK BEZPP 122 14,45 4
2 SNK Svatý Jiří 5 Fišer Daniel 24 NK BEZPP 102 12,08 5
2 SNK Svatý Jiří 6 Oliva Josef 40 NK BEZPP 94 11,13 6

 

Kůrovec


kurovec

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v letošním roce došlo k oslabení vitality a odolnosti smrkových porostů, následkem čehož dochází k plošnému přemnožení hmyzího škůdce – převážně lýkožrouta smrkového a lesklého („kůrovce“). Současná situace proto vyžaduje nutná a rychlá opatření v zájmu ochrany a zachování lesa.

Vyzýváme všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto k opakovaným kontrolám svého lesního majetku. V případě výskytu kůrovce (příznaky - rezavění korun stromů, odumírání celých stromů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni, drtinky na patě kmene) je vlastník lesa povinen učinit bezodkladná opatření, aby nedocházelo k dalšímu šíření a přemnožení těchto škodlivých činitelů. Napadené stromy je třeba okamžitě vytěžit, zpracovat a kůrovcové dříví asanovat, nejlépe ihned odvézt z lesa a jeho okolí.

Upozorňujeme, že vlastník lesa je povinen hospodařit v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Dále upozorňujeme, že vlastník je povinen v rámci opatření proti kůrovci dodržovat ust. § 32 a § 33 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

V souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity, zejména ve fázi chemické asanace kůrovcového dříví, nastává v praxi problém pro drobné vlastníky lesů s použitím některých insekticidů. Ministerstvo zemědělství proto vydalo metodickou informaci (viz níže), jaké přípravky může drobný vlastník lesa použít, aniž by splňoval kvalifikační požadavky pro jejich nákup a použití podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

pdfpouziti_chemickych_prpravku_v_lese.pdf387.25 KB

 

 

Odbor životního prostředí


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 4/2018

 JE SVOLÁNO STAROSTOU OBCE NA 14. 9. 2018 V 19:00 DO KLUBOVNY POD BOROVICÍ SVATÝ JIŘÍ ČP 60.

Program:

1)      Projednání dodatku k nájemní smlouvě firmy HRUŠKA, s.r.o.

2)      Projednání finanční podpory opravy varhan v kostele svatého Jiří.

3)      Projednání zpětného odkupu pozemku p.č. 458/24 v k.ú. Svatý Jiří.

4)      Schválení rozpočtového opatření.

5)      Schválení smluv  - věcných břemen ve prospěch firmy VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.

6)      Další.

7)      Diskuse a připomínky občanů.

Miloslav Kubát

starosta obce


Volba prezidenta ČR - druhé kolo

OBEC SVATÝ JIŘÍ
Volba prezidenta ČR 2018 2. kolo
                 
okrsek č. 1 Svatý Jiří:              
                 
jméno příjmení počet hlasů pořadí   počet voličů 183    
          volilo 140 76,50%  
Jiří Drahoš 83 1   neplatné hlasy 0    
Miloš Zeman 57 2          
                 
okrsek č. 2 Loučky:              
                 
jméno příjmení počet hlasů pořadí   počet voličů 68    
          volilo 61 89,71%  
Jiří Drahoš 36 1   neplatné hlasy 1    
Miloš Zeman 24 2          
                 
celkem za oba okrsky:              
                 
jméno příjmení počet hlasů pořadí   počet voličů 251    
          volilo 201 80,08%  
Jiří Drahoš 119 1   neplatné hlasy 1    
Miloš Zeman 81 2          

 

VOLBA PREZIDENTA ČR

OBEC SVATÝ JIŘÍ
Volba prezidenta ČR 2018 1. kolo
                 
okrsek č. 1 Svatý Jiří              
                 
jméno příjmení počet hlasů pořadí   počet voličů 179    
          volilo 126 70,39%  
Miloš Zeman 44 1   neplatné hlasy 0    
Jiří Drahoš 36 2          
Marek Hilšer 17 3          
Pavel Fischer 13 4          
Michal Horáček 10 5          
Mirek Topolánek 4 6          
Jiří Hynek 2 7          
Petr Hannig 0 8-9          
Vratislav Kulhánek 0 8-9          
                 
okrsek č. 2 Loučky              
                 
jméno příjmení počet hlasů pořadí   počet voličů 67    
          volilo 56 83,58%  
Jiří Drahoš 18 1   neplatné hlasy 1    
Marek Hilšer 13 2          
Miloš Zeman 11 3          
Michal Horáček 7 4          
Pavel Fischer 3 5          
Jiří Hynek 2 6          
Mirek Topolánek 1 7          
Petr Hannig 0 8-9          
Vratislav Kulhánek 0 8-9          
                 
celkem za oba okrsky:              
                 
jméno příjmení počet hlasů pořadí   počet voličů 246    
          volilo 182 73,98%  
Miloš Zeman 55 1   neplatné hlasy 1    
Jiří Drahoš 54 2          
Marek Hilšer 30 3          
Michal Horáček 17 5          
Pavel Fischer 16 4          
Mirek Topolánek 5 6          
Jiří Hynek 4 7          
Petr Hannig 0 8-9          
Vratislav Kulhánek 0 8-9          
                 

 

Vodné 2018

Cena vody pro rok 2018 byla firmou VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. stanovena na 39,49 Kč/m3 včetně DPH.

 

Tisková zpráva zde: pdfCena_2018.pdf408.64 KB


 

AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo obce Svatý Jiří schválilo aktualizaci Územního plánu obce Svatý Jiří v roce 2018.

Vlastníci pozemků mohou své návrhy na změnu ÚP podávat na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě:

Městský úřad Vysoké Mýto

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

B. Smetany 92

566 32 Vysoké Mýto

Vyřizuje: Milan Zeman

Tel.: 465 466 118

E-mail:

 

Návrhy podávejte na tomto formuláři: 

pdfFormular_zmeny_UP_kopie.pdf264.1 KB

Vzor vyplnění:

pdfFormular_zmeny_UP_VZOR_.pdf277.19 KB

Případně Vám formulář vytiskneme na obecním úřadě.

 

Současnou podobu ÚP naleznete:

·         na obecním webu:http://svaty.jiri.sweb.cz/vyveska/HV_5.pdf

·         nebo na geoportále obce: https://maps.cleerio.cz/svaty-jiri

·         územní plán je možné prostudovat přímo na obecním úřadě.

Případné návrhy na změnu u obecních pozemků směřujte přímo na zastupitele obce.

 

Miloslav Kubát, starosta

OBEC SVATÝ JIŘÍ

Svatý Jiří 44

565 01  Choceň

IČ: 00279285

e-mail: 

DS:         rwja5g2

web:     http://www.svaty-jiri.cz/

mob:     724 192 905