Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Svatý Jiří

oficiální stránky obce

Kontakt

Obecní úřad

Svatý Jiří

565 01 Choceň

 

Úřední hodiny:

Úterý 18:00 - 20:00 hodin

 

Telefonní čísla:

465 547 129

724 192 905 (mobil)

 

E-mailové adresy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 1/2019

ZASTUPITELSTVA OBCE SVATÝ JIŘÍ JE SVOLÁNO STAROSTOU OBCE NA 26. 3. 2019 V 19:00 DO KLUBOVNY POD BOROVICÍ SVATÝ JIŘÍ ČP. 60.
 
Program zasedání:

1) Schválení programu zasedání.

2) Volba návrhové komise.

3) Závěrečná zpráva starosty obce – Zhodnocení roku 2018 a plány na rok 2019.

4) Zpráva předsedy Finančního a Kontrolního výboru obce Svatý Jiří.

5) Zřízení samostatného finančního výboru a samostatného kontrolního výboru.

6) Schválení investičních akcí na rok 2019.

7) Schválení rozpočtu obce na rok 2019.

8) Schválení finančního daru Orlickoústecké nemocnici.

9) Schválení darovacích smluv pro MŠ Jehnědí, HC Vlci Sudislav, FC Jehnědí, SDH Svatý Jiří.

10) Schválení neinvestiční dotace pro firmu Hruška na podporu provozu obecní prodejny.

11) Schválení inventarizační zprávy za rok 2018.

12) Informace o rozpočtovém opatření starosty č. 6/2018.

13) Projednání změn ÚP.

14) Schválení odměn zastupitelů a brigádníků na další období – aktualizace mzdové směrnice.

15) Projednání žádosti o podporu MAS Nad Orlicí.

16) Zrušení předkupního práva na pozemky 458/16; 458/25 v k.ú. Svatý Jiří.

17) Diskuse a připomínky občanů.

18) Další.


 

Výsledky komunálních voleb 2018

Zastupitelstvo obce

Kraj: Pardubický kraj

Okres: Ústí nad Orlicí

Obec: Svatý Jiří

Všechny kandidátní listiny

Tabulka: Všechny kandidátní listiny

Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1 SNK Loučky 1 Dostál František 45 NK BEZPP 77 39,48 1
2 SNK Svatý Jiří 2 Fišerová Stanislava Ing. 44 NK BEZPP 151 17,89 1
2 SNK Svatý Jiří 1 Kubát Miloslav 48 NK BEZPP 145 17,18 2
2 SNK Svatý Jiří 4 Vincenc Roman 44 NK BEZPP 135 15,99 3
2 SNK Svatý Jiří 3 Teplá Eva 55 NK BEZPP 122 14,45 4
2 SNK Svatý Jiří 5 Fišer Daniel 24 NK BEZPP 102 12,08 5
2 SNK Svatý Jiří 6 Oliva Josef 40 NK BEZPP 94 11,13 6

 

Kůrovec


kurovec

Výzva vlastníkům lesa k zajištění ochrany lesa před kůrovcovou kalamitou

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy lesů tímto upozorňuje všechny vlastníky lesa, že vlivem extrémního sucha a srážkového deficitu v letošním roce došlo k oslabení vitality a odolnosti smrkových porostů, následkem čehož dochází k plošnému přemnožení hmyzího škůdce – převážně lýkožrouta smrkového a lesklého („kůrovce“). Současná situace proto vyžaduje nutná a rychlá opatření v zájmu ochrany a zachování lesa.

Vyzýváme všechny vlastníky lesů v obvodu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto k opakovaným kontrolám svého lesního majetku. V případě výskytu kůrovce (příznaky - rezavění korun stromů, odumírání celých stromů, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni, drtinky na patě kmene) je vlastník lesa povinen učinit bezodkladná opatření, aby nedocházelo k dalšímu šíření a přemnožení těchto škodlivých činitelů. Napadené stromy je třeba okamžitě vytěžit, zpracovat a kůrovcové dříví asanovat, nejlépe ihned odvézt z lesa a jeho okolí.

Upozorňujeme, že vlastník lesa je povinen hospodařit v lesích v součinnosti s odborným lesním hospodářem. Dále upozorňujeme, že vlastník je povinen v rámci opatření proti kůrovci dodržovat ust. § 32 a § 33 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů.

V souvislosti s likvidací kůrovcové kalamity, zejména ve fázi chemické asanace kůrovcového dříví, nastává v praxi problém pro drobné vlastníky lesů s použitím některých insekticidů. Ministerstvo zemědělství proto vydalo metodickou informaci (viz níže), jaké přípravky může drobný vlastník lesa použít, aniž by splňoval kvalifikační požadavky pro jejich nákup a použití podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. 

 

pdfpouziti_chemickych_prpravku_v_lese.pdf387.25 KB

 

 

Odbor životního prostředí


AKTUALIZACE ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo obce Svatý Jiří schválilo aktualizaci Územního plánu obce Svatý Jiří v roce 2018.

Vlastníci pozemků mohou své návrhy na změnu ÚP podávat na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě:

Městský úřad Vysoké Mýto

Odbor stavebního úřadu a územního plánování

B. Smetany 92

566 32 Vysoké Mýto

Vyřizuje: Milan Zeman

Tel.: 465 466 118

E-mail:

 

Návrhy podávejte na tomto formuláři: 

pdfFormular_zmeny_UP_kopie.pdf264.1 KB

Vzor vyplnění:

pdfFormular_zmeny_UP_VZOR_.pdf277.19 KB

Případně Vám formulář vytiskneme na obecním úřadě.

 

Současnou podobu ÚP naleznete:

·         na obecním webu:http://svaty.jiri.sweb.cz/vyveska/HV_5.pdf

·         nebo na geoportále obce: https://maps.cleerio.cz/svaty-jiri

·         územní plán je možné prostudovat přímo na obecním úřadě.

Případné návrhy na změnu u obecních pozemků směřujte přímo na zastupitele obce.

 

Miloslav Kubát, starosta

OBEC SVATÝ JIŘÍ

Svatý Jiří 44

565 01  Choceň

IČ: 00279285

e-mail: 

DS:         rwja5g2

web:     http://www.svaty-jiri.cz/

mob:     724 192 905